Náš tým

lektor fotografie a filmu http://petr.juracka.eu/ tel: 723 119 339 e-mail: juracka@natur.cuni.cz   vědecký pracovník a doktorský student katedry ekologie na PřF UK v Praze - obor hydrobiologie (specializace na plankton drobných vodních ploch) lektor fotografických kurzů pro Česko...
lektor hydrobiologie e-mail: simon@vuv.cz vědecký pracovník, oddělení speciální hydrobiologie a ekologie ve Výzkumném ústavu vodohospodářském (specializace na  prameniště, perlorodku říční,  dočišťování odpadních vod, péče o vodní chráněná území) dlouhodobě se věnuje lektorování...
lektorka ochrany ohrožených druhů a technické zajištění projektu tel: 604 405 850 e-mail: holkyzmeskalky@seznam.cz předsedkyně Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Benešov, která se věnuje zejména osvětovým aktivitám v Konopišťském parku studuje Botaniku na...
pomocná lektorka   e-mail: wodnik2013@email.cz (bývalá) koordinátorka záchranného programu perlorodky říční v ČR (AOPK ČR), toho času na mateřské dovolené její odbornou specializací je malakologie (plži, mlži, hlavonožci a tak dále), které se věnuje také v rámci doktorského...
kouč týmu akademický pracovník na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, věnuje se problematice informačních technologií ve vzdělávání působí jako lektor interaktivních technologií s orientací na školství absolvoval doktorské studium oboru Pedagogika se zaměřením na didaktiku informační...

Kontakt

WODNÍK - Vodní workshop 02/03 ZO ČSOP Benešov
Jana Švermy 1709/1
256 01 Benešov
wodnik2013@email.cz (A. Peltanová)
604405850 (J.Zmeškalová)
wodnik2013@email.cz