Partneři 2

Novým partnerem Wodníků se stal Spolek Sambucus,  v jehož sídle byla vystavena výstava Wodníci na Šumavě ve dnech 28.července až 29. srpna 2014.  
Pohled na celou krajinu s kteréhokoliv návrší jest pěkný, a poutá nás rozmanitost přírodní i minulost krajiny. Volno a zdravo tu jest obývati, tím ještě ještě mileji, když upomínky rodného a vlasteneckého života ji oživují a ducha poutají... František Augustin Slavík - Dějiny města Vlašimě, 1....
Časopis Fotovideo je určen pro širokou veřejnost obdivující krásu a sílu fotografického okamžiku, pro lidi, které zajímá nejnovější vývoj v oblasti moderních technologií a jejich využívání v oblastech foto, video a imaging. Více na www.ifotovideo.cz
Časopis Živa je populárně vědecký časopis přinášející příspěvky z biologických oborů. V roce 2003 oslavila Živa dvě významná jubilea – 150. výročí od svého založení Janem E. Purkyněm a 50 let nepřetržitého současného vydávání. Více informací na ziva.avcr.cz  
Firmu FOTOTECHNIKA A VIDEO - MILAN ŠKODA založil pan Milan Škoda  v roce 1991 v pronajatých prostorách bývalého státního podniku Drobné zboží Praha v Jindřišské ulici, tehdy ještě se šesti zaměstnanci. Na jaře roku 1992 začal vytvářet základy firmy v prostorách paláce Lucerna,...
Uprostřed Evropy, podél hranic Německa, Česka a Rakouska, na evropském rozvodí, z něhož jako ze „střechy“ Evropy stékají vody řekou Vltavou a dále Labem do Severního moře, do Dunaje a Černého moře vody z německé (Bavorský les) i rakouské strany (Mühlviertel), leží lesnatý hornatý masiv Šumava /...
Mládež v akci nabízí výměny mládeže, dobrovolnou službu, podporu místní komunity, zapojení do demokratických projektů, školení a semináře pro pracovníky s mládeží, spolupráci s partnerskými zeměmi EU a další zajímavé aktivity. www.mladezvakci.cz
http://petr.juracka.eu/  
Český svaz ochránců přírody je celostátní nevládní a nezisková organizace, která se člení na samostatně fungující základní organizace s vlastní právní subjektivitou. Naše Základní organizace Benešov je čistě dobrovolnickou organizaci s přibližně 20 členy, která působí v městě Benešově, ale...
Přírodovědci jsou komunikačním projektem Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, který představuje prostřednictvím atraktivních vizuálů čtyři sekce PřF UK – biologii, chemii, geografii a geologii. Vizuální styl, který se hrdě hlásí k fantasy literárním i filmovým odkazům a jenž není svým...

Kontakt

WODNÍK - Vodní workshop 02/03 ZO ČSOP Benešov
Jana Švermy 1709/1
256 01 Benešov
wodnik2013@email.cz (A. Peltanová)
604405850 (J.Zmeškalová)
wodnik2013@email.cz